Art & Dotty Todd - Chanson d’amour
Tekst en muziek: Wayne Shanklin
(1958)


Chanson d’amour
Rata data da
Play encore
Here in my heart
Rata data da
More and moreChanson d’amour
Rata data da
I adore
Each time I hear
Rata data da
Chanson d’amourRata data daRata data daChanson d’amour
Rata data da
I adore
Each time I hear
Rata data da
Chanson d’amourEvery time I hear
Chanson
Chanson d’amour

<<   Vorige nummer                     Overzicht jaren ’50                     Volgende nummer   >>
Naar boven                       Home